Úvod

TERRAPRO spol. s r.o.

TerraPro

společnost s ručením omezeným,

SE ZABÝVÁ PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ, AUTODOPRAVOU A NOVĚ PŮJČOVNOU STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Hlavním zázemím této firmy je depo strojů

a mechanizace, dílny a kanceláře.

Firma zajišťuje pronájem zemních strojů včetně kompletního dodání stavebních zemních prací a autodopravu.

Navíc nově zajišťuje půjčovnu strojní mechanizace dle nabídky firmy. Tyto služby provádí výhradně vlastním technickým vybavením, např. S 3D nivelací strojů a s odborně proškolenou obsluhou.

Našim hlavním zájmem je po všech stránkách vyhovět požadavkům a potřebám našich klientů od soukromých osob až po velké společnosti.

Projekty spolufinancované z EU

Název projektu: Technologie pro společnost TERRAPRO, spol. s r.o.
Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0018123
Program: OPPIK Technologie – VIII. Výzva
Náplň: V rámci projektu pořídí společnost TERRAPRO, spol. s r.o. 2 technologie pro zemní a výkopové práce, díky kterým rozšíří spektrum nabízených služeb, okruh svých odběratelů a celkově zrychlí a zkvalitní poskytované služby. Cílem projektu je rovněž zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.
Termín realizace: 05/2019 – 05/2020